ગુજરાતના ખેડૂતોને ટ્રેક્ટર માટે 60,000 ની સહાય આપશે સરકાર

ગુજરાત સરકાર ધરાઇ ખેડૂત Portal પર ટ્રેક્ટર માટે Assistance યોજના ચાલુ થઈ ગઈ છે તમારે પણ ટ્રેક્ટર સહાય યોજનામાં Apply કરવી હોય તો સમયસર કરી શકો છો અને ટ્રેક્ટર પર ૬૦ હજારની સહાય મેળવી શકો છો.

Tractor Sahay Yojana 2024 Gujarat Apply Online ટ્રેક્ટર સહાય યોજના માટે અરજી કેવી રીતે કરવી કયા Documents જોશે કયા ખેડૂત માટે આ ટ્રેક્ટર સહાય યોજના મળશે જેને સંપૂર્ણ Information નીચે આપેલ છે તો તમે માહિતી વાંચી અને અરજી કરી શકો છો.

ગુજરાત ટ્રેક્ટર સહાય યોજનાનો ઉદેશ્ય

 • ગુજરાતના ખેડૂતોને ટ્રેક્ટર ખરીદવા માટે Financial સહાય પૂરી પાડવી.
 • ખેતીકામને યાંત્રિક બનાવીને ખેડૂતોની કાર્યક્ષમતા વધારવી.
 • ખેતી ખર્ચમાં ઘટાડો કરવો.
 • ખેડૂતોની Incomeમાં વધારો કરવો.

ગુજરાત ટ્રેક્ટર સહાય યોજના સહાયની રકમ

 • નાના, સીમાંત, મહિલા, એસ.સી. અને એસ.ટી. ખેડૂતો : કુલ ખર્ચના 50% અથવા Rs. 60,000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે

 • જનરલ અને અન્ય ખેડૂતો : કુલ ખર્ચના 40% અથવા Rs. 45,000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે

ગુજરાત ટ્રેક્ટર સહાય યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

 1. આધાર કાર્ડ
 2. જમીનની 7/12 અને 8-Aની નકલ
 3. Bank Passbook અને રદ કરેલ ચેકની નકલ
 4. જાતિનો દાખલો (જો લાગુ હોય તો)
 5. અપંગતા પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો)
 6. વન અધિકાર Certificate (જો લાગુ હોય તો)
 7. સામંતી ફોર્મ (જો લાગુ હોય તો)

ગુજરાત ટ્રેક્ટર સહાય યોજના પાત્રતા માપદંડ

 • ખેડૂત ગુજરાત રાજ્યનો કાયમી રહેવાસી હોવો જોઈએ.
 • ખેડૂત પાસે ખેતીની જમીન હોવી જોઈએ.
 • ખેડૂતે ટ્રેક્ટર ખરીદવા માટે બેંક લોન લીધી હોવી જોઈએ.
 • ખેડૂત પાસે ગાડીનું પાકું લાઇસન્સ હોવું જોઈએ.
વાર્ષિક આવક:
 • ગ્રામ્ય વિસ્તાર : ₹1,20,000/- થી ઓછી
 • શહેરી વિસ્તાર : ₹1,50,000/- થી ઓછી

ટ્રેક્ટર માટે સબસીડી મેળવવા માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયા

 • આઈ ખેડૂત પોર્ટલ https://ikhedut.gujarat.gov.in/ ની મુલાકાત લો.
 • “યોજનાઓ” પર ક્લિક કરો.
 • “બાગાયતી યોજનાઓ” માંથી “ટ્રેક્ટર (20 PTO HP સુધી)” પસંદ કરો.
 • “અરજી કરો” બટન પર ક્લિક કરો.
 • રજીસ્ટર્ડ અરજદાર ખેડૂત છો કે નહીં તે પસંદ કરો.
 • જો તમે રજીસ્ટર્ડ છો, તો આધાર કાર્ડ નંબર અને મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો.
 • જો તમે રજીસ્ટર્ડ નથી, તો “ના” પસંદ કરો અને ફોર્મમાં જરૂરી માહિતી ભરો.
 • “અરજી સેવ કરો” પર ક્લિક કરો.
 • અરજી કન્ફર્મ કરો અને પ્રિન્ટ મેળવો.

મહત્વપૂર્ણ લિન્ક

અરજી કરવા માટે : અહી ક્લિક કરો 
અન્ય યોજનાઓ માટે : અહી ક્લિક કરો Post a Comment